Hit enter to search or ESC to close

Funding & procedures

The next step in our company story

BG16RFOP002-2.040-1583-C01

Подобряване на производствения капацитет на "Коуд Рънърс" ООД

 • Главна цел

  Повишаване на конкурентоспособността на „Коуд Рънърс“ ООД и увеличаване на експортния потенциал на фирмата.

 • Параметри

  Начало на проекта: 15.12.2020 г.

  Край на проекта: 15.12.2021 г.

  Обща стойност на проекта: 392 000,00 лв.,  от които  европейско съфинансиране: 233 240,00    лв.,  национално съфинансиране: 41 160,00 лв.

 • Финансиране

  Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

 • Процедури

  Процедура за избор на изпълнител чрез избор с “Публична покана” по проект BG16RFOP002-2.040-1583-C01 Подобряване на производствения капацитет на “Коуд Рънърс” ООД
  Предмет на процедурата: Доставка на хардуерна подвижна станция за измерване и събиране на данни – 2 бр.
  Прогнозна стойност: 197 000.00 лв. без ДДС
  Дата на обявление на процедурата: 17.09.2021 г.
  Крайна дата за подаване на оферти: 24.09.2021 г.

  Процедура за избор на изпълнител чрез избор с “Публична покана” по проект BG16RFOP002-2.040-1583-C01 Подобряване на производствения капацитет на “Коуд Рънърс” ООД
  Предмет на процедурата: Доставка на специализиран софтуер за събиране, анализ и интеграция на данни
  Прогнозна стойност: 195 000.00 лв. без ДДС
  Дата на обявление на процедурата: 05.10.2021 г.
  Крайна дата за подаване на оферти: 12.10.2021 г.

BG16RFOP002-1.005-0176-C01

Иновативен портал, свързващ пациенти, лекари и производители на медицинско оборудване

 • Главна цел

  Повишаване на иновативния капацитет и конкурентоспособността на “Коуд Рънърс” ООД чрез разработването на продуктова иновация: иновативно облачно-базирано решение, което ще осъществи връзка между болници, лекари и производители на медицинско оборудване с цел споделяне на обратна връзка за първите пациенти, върху които се прилага нов вид лечение или медицинско оборудване

 • Параметри

  Начало на проекта: 18.07.2018 г.

  Край на проекта: 18.07.2019 г.

  Обща стойност на проекта: 593 104,00 лв.,  от които  европейско съфинансиране: 395 741,81    лв. ,  национално съфинансиране: 69 836,79 лв.

 • Финансиране

  Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

BG16RFOP002-2.002-0104-C01

Развитие на управленския капацитет и растеж на Коуд Рънърс

 • Главна цел

  Развитие на управленския капацитет и устойчив растеж на “КОУД РЪНЪРС” ООД, чрез въвеждането на ИКТ базирана система за управление на бизнес процесите и Система за управление Околната среда, Система за управление на качеството и Система за управление на сигурността на информацията

 • Параметри

  Дата на стартиране: 06.03.2017

  Дата на приключване: 06.06.2018

  Безвъзмездна финансова помощ: 390 600.00, от които 332 010.00 лв. от ЕФРР и 58 590.00 лв. Национално съфинансиране.

 • Финансиране

  Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.